Térdfájdalom sántasága


fájdalom a gerinc és a csípő izületeiben

Doktori PhD -értekezés Dr. Horváth Gábor Doktori Iskola vezet : Dr. Komoly Sámuel- egyetemi tanár Programvezet : Dr. Illés Tamás-egyetemi tanár Témavezet : Dr. Rövidítések jegyzéke Bevezetés Mozgásszervi panaszok vizsgálati lehet ségei és epidemiológiája Mozgásszervi panaszok felmérési lehet ségei Szubjektív állapotfelmérés Mozgásszervi státusz felmérése objektív kiértékel rendszerek alapján Radiológiai elemzés lehet ségei Mozgásszervi panaszok gyakorisága: irodalmi adatok Általános térdfájdalom sántasága panaszok Low Back Pain Csíp fájdalom és térdfájdalom sántasága prevalencia Térdfájdalom és térdízületi arthrosis prevalencia Mozgásszervi panaszok és degeneratív kórképek a dél-dunántúli régióban Bevezetés-célkit zések Beteganyag és módszer Betegkiválasztás és a vizsgálat menetének ismertetése Statisztikai kiértékelés szempontjai Eredmények 1: Mozgásszervi panaszok f s mintán Low back pain Csíp fájdalom Térdfájdalom Témában tartott el adások 6.

Függelék Köszönetnyilvánítás Bevezetés A tehervisel nagyízületek, így els sorban a térd térdfájdalom sántasága csíp ízület primer arthrosisa, valamint az ágyéki gerincszakasz degeneratív eltérései a leggyakoribb rokkantsághoz vezet muszkuloszkeletális megbetegedések közé tartoznak a fejlett országokban.

térddegeneratív betegség

Ezek a nem ritkán súlyos fájdalommal járó betegségek a leggyakoribb okai a mozgáskorlátozottságnak a népességben, és az ortopéd sebészeti ambuláns és klinikai beteganyag dönt hányadát képezik. Térdfájdalom sántasága degeneratív állapotok gyakorisága minden ízületben emelked tendenciát mutat a korral, 50 éves kor felett pedig szinte exponenciális a prevalencia növekedése.

fejfájás fáradtság ízületi fájdalom

Nagy problémát jelent az epidemiológiai kutatásban és a klinikumban a megfelel en érzékeny és specifikus módszerek térdfájdalom sántasága, melyek a betegségek korai diagnózisát, és utánkövetését lehet vé tennék, miel tt a visszafordíthatatlan elváltozások kifejl dnének. Az elmúlt évtizedben, melyet a World Health Organization a Csont és Ízület évtizedének deklarált, kiemelt figyelem fordult a mozgásszervi megbetegedések kutatására.

A konzervatív és operatív ellátás színvonalának növelése, az új therápiás módszerek kidolgozása mellett a célkit zések között térdfájdalom sántasága diagnosztikai módszerek és az epidemiológiai adatszolgáltatás javítása is az els feladatok között szerepelt. Az új kezelési eljárások kifejlesztésének el segítése érdekében fejlesztenünk kell a degeneratív állapotok kisz résének hatékonyságát, módszertanát és jobban meg kell értenünk azokat a pathogenetikai mechanizmusokat, melyek a degeneratív megbetegedéseket elindítják, és a progressziót fenntartják.

Mi a veleszületett csípőficam?

A célkit zésekkel azonosulva, és a hazai mozgásszervi epidemiológia hiányosságait pótlandó, kutatásaim térdfájdalom sántasága a nagyízületei panaszok, ágyéki gerinc fájdalom valamint az ezek hátterében lév degeneratív állapototok prevalenciáját vizsgáltam. Dolgozatomat két nagyobb tematikai részre osztottam. A második fejezetben a nemzetközi irodalmi adatok ezirányú adatainak ismertetése mellett a mozgásszervi panaszok szubjektív és objektív felmérési lehet ségeit taglalom.

A harmadik fejezetben adok számot saját kutatásunk eredményeir l. Felmérésem módszertanának alapját a mozgásszervi panaszok kérd íves felmérése, valamint a panaszos célpopuláció kisz rését követ en betegbehívás, és ambuláns ortopéd szakorvosi 5 6 vizsgálat képezték.

A kétoldalú gonartrózis okai

Ennek keretén belül klinikai állapotfelmérést, és radiológiai sz rést végeztem. Az adatokat térdfájdalom sántasága funkcionális kiértékelést, nemzetközileg elfogadott radiológiai scoreok segítségével prevalencia meghatározást végeztem.

Az eremények ismertetését is két alfejezetre bontva, az els ben a kérd íves felmérés megállapításait részletezem. Itt ismertetem a vizsgált populáció jellemz paramétereit, és a mozgásszervi panaszok el fordulási gyakoriságát. A másodikban kliniko-radiológiai vizsgálataink eredményeit, degeneratív állapotok el fordulását, valamint a prevalenciákat befolyásoló tényez k szerepét ismertetem.

Mozgásszervi panaszok vizsgálati lehet ségei és epidemiológiája 2.

Egy egészséges térd anatómiája A térd az a csont, amit úgy nevezünk, hogy térdkalács. A combcsontban egy árok található, amely megengedi, hogy a térdkalács fel-le csúszhasson, amikor a térdízületet előre vagy hátra hajlítjuk. Térdfájdalom sántasága térdkalács irányítja a négyfejű combizomzat tevékenységét az alsó végtagoknál és védi a térdízületet is. Ha egy egészséges kutyánál megfigyeljük a combcsont alsó részének elülső tájékát, észrevehetünk két csontos vonulatot, amely egy meglehetősen mély árkot képez, és amelyben normálisan a térdkalács fel és lecsúszik. Ez a meghatározott felépítés korlátozza a térdkalács mozgását és ez által irányítja a négyfejű combizomzat tevékenységét.

Mozgásszervi panaszok felmérési lehet ségei Szubjektív állapotfelmérés A mindennapi orvosi és klinikai gyakorlatban a fájdalom a leggyakoribb panasz, mely mozgásszervi betegségre utalhat, és ami miatt a betegek orvoshoz fordulnak. A fájdalmat és a fájdalomérzetet térdfájdalom sántasága sok tényez befolyásolja.

Az térdfájdalom sántasága operatív területein egy m tét vagy térdfájdalom sántasága sikerességére sok esetben nagyobb hatást gyakorolnak a szubjektív körülmények, térdfájdalom sántasága azt az alapbetegség természetéb l gondolnánk Különösen igaz ez a térdfájdalom sántasága a gerincsebészeti beavatkozások kiértékelésére, ahol a m téti végeredmény szempontjából a munkával összefügg és pszichoszociális tényez knek sok esetben nagyobb prediktív értéke van, mint a pathomorphológiai, sebészi, vagy m téttechnikai szempontoknak Éppen ezért, hogy komplexebb képet kaphassunk a beteg állapotáról és az esetleges rosszabb eredmények hátterét feltárjuk, a klinikai gyakorlatban a betegek által kitöltend kérd ívek egyre nagyobb szerephez jutnak.

  • A fő tünetek Automatikusan felismeri a kezdeti gonartrózis nehéz, de ha figyelj, hogy a test és időben beszélni azokról a problémákról, az orvos és a kezelés sikeres lehet.
  • Szabó Eszter Így lesznek tökéletesek a tojásételek — íme az alapszabályok Hogyan játssza ki a Borrelia az immunrendszert?
  • Okai és kezelése hip coxarthrosis
  • Páll Zoltán Létrehozva:
  • Kölcsönös vagy forgó mozgása végzett köszönhető, hogy a viszonylagos csúszó mozgathatóan csatlakozik a ízületi felületek.

Az eredmények összehasonlításának el segítése érdekében az epidemiológiai gyakorlatban is el szeretettel alkalmaznak objektív kiértékel rendszereket. Ezek birtokában sokkal árnyaltabb képet kaphatunk, és feltérképezhetjük az egyes tanulmányok közt fennálló eltérések hátterét: szociokulturális különbségeket, fájdalompercepció különböz ségét, eltér munkakörülményeket, anyagi helyzetet.

Az önértékel kérd íveknek sok szempontnak kell megfelelniük: validitás, összehasonlíthatóság, standardizálhatóság, adaptálhatóság, elérhet ség stb.

  1. A szisztémás rekonstrukciós terápia gyakorlati alkalmazásának bemutatása II.
  2. A gerinc ízületének gyulladása
  3. A protokoll alkalmazási, érvényességi területe Ortopédia, gyermekgyógyászat Családorvos, iskolaorvos kompetencia szintnek megfelelően 2.

Mivel nagyobb részük angol nyelven íródott, a kett térdfájdalom sántasága fordítás és a validálás fontos része a honosításnak. Sajnos magyar nyelvre a kérd ívek dönt többségének validálási folyamata nem megoldott, így ezek hiányában csak a nyers fordított változatok használhatók.

Simán félrekezelik a Lyme-kóros betegeket: így ismerd fel, ha baj van!

Gyors tájékozódásra ideális esetben térdfájdalom sántasága kérdések magukba foglalják a fájdalmat, mozgáskorlátozottságot, életmin séget, munkaállapotot. Ebben a fejezetben a fájdalom és állatkert vip közös krém életmin ség kiértékelését részletezem. A korlátozottságra vonatkozó kérd ívekr l 7 8 b vebben a kés bbi fejezetekben számolok be, a munkakörülmények feltárása véleményem szerint inkább a szociológia tárgykörébe tartozik.

Fájdalom leírására leggyakrabban a vizuális analóg fájdalom skála VAS és a grafikus osztályozó skála GRS kerül felhasználásra. El bbi egy egyenesen rajzoltatja be a beteggel az érzett fájdalom mértékét, melynek két végpontján a nincs fájdalom és az elviselhetetlen fájdalom állnak. Ezt a térdfájdalom sántasága Freyd használta els alkalommal a pszichológiai gyakorlatban, ban GRS esetében a vonal mellett numerikus skála vagy kiegészít feliratok enyhe, közepes, súlyos segítenek a betegnek a döntésben.

7 tipp a porckopás okozta fájdalom ellen

Térdfájdalom sántasága bb, jól használható a numerikus fájdalom skála NRSmely egyesetleg as skálán jelölteti be a betegekkel a fájdalom mértékét. Az el bbi két módszerrel ellentétben itt csak egész számok adhatók meg, így finom elkülönítésre nem nyílik lehet ség.

Mindezen módszerek könnyen kivitelezhet k, jól reprodukálhatók, és az eredmények apró térdfájdalom sántasága leszámítva több közlemény szerint szoros korrelációt mutatnak a klinikai állapottal 81, Epidemiológiai vizsgálatokban az emberek egészségi állapotának feltárása során az életmin ségre is tekintettel kell lenni. A WHO definíciója szerint: Az életmin ség az egyén észlelete az életben elfoglalt helyzetér l, ahogyan azt életterének kultúrája, értékrendszerei, valamint saját céljai, elvárásai, mintái és kapcsolatai befolyásolják.

Katus cipőcskéje

Szélesen értelmezett fogalom, amely bonyolult módon magába foglalja az térdfájdalom sántasága fizikai egészségét, pszichés állapotát, függetlenségének fokát, társadalmi kapcsolatait, személyes hitét, valamint a környezet lényeges jelenségeihez f z d viszonyát.

A fenti definíciónak megfelel en fejlesztette ki a WHO saját életmin térdfájdalom sántasága felmér módszerét, amelynek vizsgált tárgykörei a fizikai és a lelki egészség, a függetlenség szintje, a társas kapcsolatok, a környezettel kapcsolatos érzések, a lelki állapot és a vallás.

gyulladásgátló kenőcsök méhnyakcsonti osteochondrozishoz

A kérdésb l álló kérd térdfájdalom sántasága WHOQOL és annak rövidített formája a WHOQOL-Bref leginkább a pszichiátriai gyakorlatban terjedt el, de geriátriai, onkológiai belgyógyászati és reumatológiai alkalmazásáról is jelentek meg közlemények A leggyakrabban használt általános, önértékel életmin ség kérd ív az A nyújtás fáj a csípőízületet 36 Az ben Ware és munkacsoportja által kifejlesztett kérd ív 36 kérdést tartalmaz, és 8 kérdéscsoportra bontva ad képet a betegek fizikális és mentális állapotáról: Fizikai állapot, fizikai szerep a fizikai állapot hatásai a mindennapi aktivitásra és a munkáratesti fájdalom, általános 8 9 egészségi állapot, vitalitás, társadalmi szerepek, érzelmi szerep érzelmek hatása a mindennapokra és a munkáramentális egészség El nyei közé sorolhatók a jó reprodukálhatóság, megbízhatóság, és alkalmazásakor az id beli állapotváltozás is jól nyomon követhet A fenti kiértékel rendszerekb l a vizuális analóg fájdalomskálát, és az SF kérd ívnek az ben adaptált hazai változatát használtam a kutatás térdfájdalom sántasága, melynek validálását Czimbalmos és munkacsoportja térdfájdalom sántasága el az Országos Háziorvosi Intézet adatfelvétele kapcsán Annak ellenére, hogy ezeket a pontrendszereket leginkább csíp, térd vagy ágyéki gerinc m tétek kapcsán a pre- és postoperatív funkciók kiértékelésére és az eredmények összehasonlítására fejlesztettek ki, napjainkban nagyízületi primer arthrosisok és degeneratív gerinceltérések kiértékelésekor is el szeretettel használják ket.

Ki kell hangsúlyoznom azt is, hogy boncolt térdízület a pontrendszerek a mozgásszervi funkciót térképezik fel, a háttérben rejl esetleges radiológiai eltérések felderítésére nem alkalmasak.

A radiológiai térdfájdalom sántasága lehet ségeit a következ alfejezetben ismertetem.

A fájdalom lehet az első jel

A fejezetcímben az objektív jelz t természetesen fenntartásokkal kell térdfájdalom sántasága, hiszen mindezen pontrendszerek szerves része a beteg által jelzett fájdalom. A csíp, térd és gerinc panaszok felmérésekor megkülönböztethetünk beteg által kitöltend, illetve klinikus által kitöltend kérd íveket.

Ez utóbbiak magukban foglalják az orvos által felmért mozgásszervi státuszt is.

ízületi fájdalom második héten

Az Térdfájdalom sántasága kérd ív mindkét ízületnél 12 kérdéssel a fájdalom súlyosságára, jellegére, id tartamára, sántításra valamint a mindennapi élettevékenységek korlátozottságára kérdez rá, kérdésenként ponttal osztályozva. A maximális pontszám 48, minél magasabb ez az érték, annál jobb az érintett ízület állapota.

A WOMAC score sokkal részletesebben, 32 illetve 33 kérdésen keresztül igyekszik az ízületek érintettségét kideríteni.

Mi okozza hatása a megjelenése gonartrózis?

A beteg által észlelt tünetek, ízületi merevség, fájdalom és a mindennapi élet korlátozottságára maximum pont adható, magasabb pontszám jobb funkciót feltételez. El csípő fájdalom rajz 10 kérdésben térképezi fel, hogy a fájdalom milyen mértékben interferál a fizikai aktivitással, alvással, önellátással, szexuális élettel, utazással és a szociális élettel. Mind a 10 11 térdfájdalom sántasága kérdésre 6 válasz adható, ami a mozgáskorlátozottság fokának pontosabb behatárolását teszi lehet vé.

Az RMDQ 24 kérdésre vár igen-nem választ, ami gyorsabb kitöltést tesz lehet vé, azonban a finom eltérések rejtve maradhatnak. Ez utóbbi kérd ív nem tér ki a szexuális életre és egyik kérd ív sem kérdez rá az esetleges alsó végtagi neurológiai funkciókiesésre. A fent említett pontrendszereket több nyelvre is lefordították és számos országban validálták Magyarország sajnálatos kivételével.

ízületek sugárzás után

A klinikus által kitöltend kérd ívek közül, csíp ízületi funkció kiértékelésére leggyakrabban Harris pontrendszerét használja az irodalom A fájdalmon kívül a beteg által megtehet távolságra, zokni húzás képességére, tömegközlekedés igénybevételének képességére, segédeszközök használatára, sántításra, lépcs járásra és ülésre kérdez rá.

A csíp ízület mozgásterjedelmét minden irányban a fokoktól függ en térdfájdalom sántasága, és büntet pontokkal sújtja a kontraktúrák meglétét, valamint a végtaghossz különbséget.

Kedvenceink étrendjére is igaz, hogy a kevesebb néha több

A térdízület esetében John Insall tevékenyégér l kell megemlékeznünk. A korábban szintén az nevével fémjelzett Hospital for Special Surgery pontrendszer továbbfejlesztett változata a Knee Society kérd ív, mely térdfájdalom sántasága funkcionális státuszra külön pontozást vezetett be A térdízület kiértékelésénél a fájdalmon kívül mozgásterjedelmet, stabilitást, tengelyállást, flexiós kontraktúra meglétét veszi figyelembe.

Mind a csíp mind a térdízület esetében pontos maximum elérhet pontból a magasabb jelzi a jobb ízületi funkciót. A kés bbi alfejezetekben részletezett saját térdfájdalom sántasága során a csíp és térdízületi funkció kiértékelésére ez utóbbi pontrendszereket használtam.

Gerincpanaszos betegeink eseteiben a kiértékelés összetettebb.